Strijd over zorgverdeling na echtscheiding neemt toe

Wie maakt zich zorgen om de kinderen?

11 SEPTEMBER 2015, AMSTERDAM
Samenvatting
Zolang de hulpverlening voor kinderen van gescheiden ouders niet beter gestroomlijnd wordt en eerder in het proces wordt ingezet, blijven kinderen de dupe van de echtscheiding van hun ouders. Niet alleen maatschappelijke werkers, psychologen en coaches moeten de krachten bundelen, ook advocaten dienen meer oog te hebben voor het belang van de kinderen. Ook rechters kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een goed scheidingsproces en het voorkomen van vechtscheidingen. Dit stelt Carla Smeets, partner van SmeetsGijbels, die een oproep vanuit het hart doet aan allen die beroepsmatig met echtscheiding te maken hebben. De maat is vol.

Vandaag is de Dag van de Scheiding, een dag die noodzakelijkerwijs door de vFAS (vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators) in het leven is geroepen. Tijdens hun jaarcongres, welke gisteren plaatsvond, presenteerde de vFAS nieuwe cijfers en die liegen er niet om. Er is een explosieve stijging van het aantal vechtscheidingen. Carla Smeets van SmeetsGijbels nam tijdens het congres een duidelijke stelling in: scheiden kan zonder vechten, mits maatschappelijke werkers, psychologen, coaches, advocaten en rechters beter samenwerken.

Ondanks goede initiatieven, zoals het aanstellen van een bijzondere curator als vertegenwoordiger van het kind, zijn de problemen met vechtscheidingen nog niet opgelost. Integendeel, kinderen lijken steeds vaker de dupe te worden van een vechtscheiding. In de hartverscheurende open brief aan gescheiden ouders met een eindexamenkandidaat, verwoorden de kinderen hun angsten. Hoe moet dat nu met het elkaar feliciteren, bij wie gaan onze broers en zussen zitten en willen ze wel samen op de foto? De stem en het belang van het kind zijn nog steeds onvoldoende gewaarborgd in het proces.

In de aardbeving van emoties, waarin ook het kind zichtbaar lijdt, blijkt het vaak onmogelijk om op welwillende en positieve manier de ander tegemoet te treden, om samen de gevolgen van de echtscheiding te regelen. Ouders en kind worden al naar gelang bijgestaan door maatschappelijke werkers, psychologen en coaches. Echter, dit blijkt onvoldoende. Voor advocaten en rechters is ook een belangrijke rol weggelegd; Carla Smeets legt een deel van de verantwoordelijkheid bij haar eigen beroepsgroep. Zo dienen advocaten zich niet te verschuilen achter een Gedragsregel 5, welke beschrijft dat elke advocaat het belang van zijn eigen cliënt voorop stelt, maar zich bewust te zijn van de maatschappelijke taak, die zij hebben. Ook de wijze van begeleiding door de rechter kan een belangrijke bijdrage leveren aan een goed scheidingsproces en het voorkomen van een vechtscheiding, waarbij het kind dikwijls als middel of als doel wordt gebruikt. De huidige gerechtelijke procedures zijn te versnipperd en er zijn te veel verschillende rechters bij betrokken, waardoor de verantwoordelijkheid wordt gedeeld. Wie denkt er dan nog aan onze kinderen?

Carla Smeets verzoekt dan ook dringend tot een stroomlijning van onze hulpverlening, waarbij ook de advocaten en rechters hun verantwoordelijkheid nemen. Het scheidingsproces moet verbeterd worden, met aandacht voor kinderen als hoogste prioriteit. Constructief samenwerken is het sleutelwoord, dat de deur naar vechtscheidingen voor goed op slot doet.

Citaten
"Advocaten zijn vaak als een van de eersten betrokken bij een echtscheiding. In mijn inmiddels ruim 28 jarige carrière als familierecht advocaat, heb ik gemerkt dat ouders echt wel hun best doen om te proberen de gevolgen van hun scheiding samen te regelen. Sommige zijn al jaren in therapie. Toch lukt het ze vaak niet. Veel echtparen die gaan scheiden zullen pas als laatste redmiddel een advocaat inschakelen. Dat is jammer, nu zeker de goed opgeleide advocaten van de vFAS in meer dan 60% van de gevallen er in slagen met partijen tot een regeling te komen, buiten de rechter om!" Carla Smeets
"De term vechtscheiding is inmiddels al behoorlijk ingeburgerd, ook in beschikkingen. Ik blijf veel moeite met deze term houden. Immers, het stigmatiseert mensen, het geeft de onmacht aan waarin zij verkeren." Carla Smeets
Afbeeldingen
Documenten
Download PDF
Download PDF
Over SmeetsGijbels

SmeetsGijbels is een succesvol landelijk en internationaal opererend advocatenkantoor gespecialiseerd in familie- en erfrecht en mediation.Vanuit de vestigingen Amsterdam en Rotterdam bedienen de gedreven en eveneens in mediation gespecialiseerde partners hun cliënten. Het kantoor staat bekend om haar effectieve, integere en discrete aanpak van complexe zaken. De partners van SmeetsGijbels hebben met elkaar gemeen dat zij persoonlijk tot het uiterste gedreven zijn om de belangen van hun cliënten zo optimaal mogelijk te behartigen. Met een indrukwekkende staat van dienst en in de wetenschap dat de partners van SmeetsGijbels altijd elkaars expertise kunnen aanwenden om tot de gewenste resultaten te komen, wordt dit kantoor dan ook met recht beschouwd als een van de beste familie-en erfrechtkantoren van Nederland.

berichten