Keurmerk kindvriendelijke advocaat is een goede zaak

Kindvriendelijk werken een vanzelfsprekendheid bij SmeetsGijbels

01 APRIL 2016, AMSTERDAM
Samenvatting
In het rapport dat op 30 maart is uitgebracht komt de Kinderombudsman tot de conclusie dat het van groot belang is dat uitsluitend advocaten die een kindvriendelijke werkwijze hanteren familiezaken mogen behandelen waar kinderen bij betrokken zijn. De Kinderombudsman erkent dat er al veel gespecialiseerde familierechtadvocaten zijn die op een kindvriendelijke wijze werken en die over de benodigde competenties beschikken. Advocatenkantoor SmeetsGijbels onderschrijft het belang van kindvriendelijk handelen en vindt het invoeren van een keurmerk voor een kindvriendelijke advocaat een goede zaak.

De Kinderombudsman heeft in de periode vanaf januari 2014 tot 25 maart 2016 onderzoek gedaan naar de rol van de advocaat bij echtscheidingen om de positie van de kinderen in echtscheidingen te verbeteren. In dat kader heeft hij eerder de twee rapporten Bijzonder curator een lot uit de loterij? (2012) en Vechtende ouders, het kind in de knel (2014) uitgebracht.

Een kindvriendelijke advocaat is niet alleen een advocaat die oog heeft voor de belangen van de kinderen en zijn of haar cliënt afhoudt van onnodige procedures die de kinderen zouden kunnen schaden, maar zeker ook een advocaat die beschikt over goede onderhandelingsvaardigheden, coaching vaardigheden én inzicht heeft in emotionele processen. Alle aan het kantoor SmeetsGijbels verbonden advocaten zijn ervaren familierechtadvocaten die hiervoor geschoold en getraind zijn en het tevens vanzelfsprekend vinden om op een kindvriendelijke wijze te werken. Indien het in het belang van het kind nodig blijkt, vindt samenwerking plaats met andere disciplines of wordt doorverwezen naar hulpverlening of deskundigen.

Een feit is dat in de meeste echtscheidingsprocedures – ook waar kinderen bij betrokken zijn – ook financiële kwesties spelen zoals het vaststellen van partner- en kinderalimentatie, de verdeling van het vermogen, het gebruik van de woning en de waardering van de onderneming. Het zijn vaak juist deze onderwerpen die tot veel strijd en meningsverschillen tussen de scheidende ouders leiden. In het heetst van de strijd worden zijn dan ook nog eens geacht in goede harmonie met elkaar een ouderschapsplan op te stellen, liefst nog voordat een van hen de toegang tot de rechter krijgt. Het is dan ook vaak zo dat het opstellen van een ouderschapsplan wordt bemoeilijkt door allerlei financiële geschillen en onzekerheden bij beide partijen en dus alleen een integrale aanpak van al die kwesties uiteindelijk tot een ook voor de kinderen goede regeling kan leiden. Het spreekt voor zich dat óók de kinderen belang hebben bij een gezonde financiële toekomst van beide ouders. Een kindvriendelijke advocaat moet dan ook in staat zijn partijen gedurende de gehele echtscheidingsprocedure te begeleiden op zowel emotioneel als financieel en juridisch vlak.

In zijn persbericht roept de Kinderombudsman de advocatuur op om kindvriendelijk te werken. De Kinderombudsman erkent daarbij dat de advocaat een cruciale rol heeft in het scheidingsproces en kan voorkomen dat kinderen knel komen te zitten tussen hun vechtende ouders. Het invoeren van een keurmerk voor de kindvriendelijke advocaat, waardoor uitsluitend gespecialiseerde familierechtadvocaten echtscheidingen waar kinderen bij zijn betrokken mogen behartigen, is dan ook een goede zaak.

Afbeeldingen
Download PDF
Download PDF
Over SmeetsGijbels

SmeetsGijbels is een succesvol landelijk en internationaal opererend advocatenkantoor gespecialiseerd in familie- en erfrecht en mediation.Vanuit de vestigingen Amsterdam en Rotterdam bedienen de gedreven en eveneens in mediation gespecialiseerde partners hun cliënten. Het kantoor staat bekend om haar effectieve, integere en discrete aanpak van complexe zaken. De partners van SmeetsGijbels hebben met elkaar gemeen dat zij persoonlijk tot het uiterste gedreven zijn om de belangen van hun cliënten zo optimaal mogelijk te behartigen. Met een indrukwekkende staat van dienst en in de wetenschap dat de partners van SmeetsGijbels altijd elkaars expertise kunnen aanwenden om tot de gewenste resultaten te komen, wordt dit kantoor dan ook met recht beschouwd als een van de beste familie-en erfrechtkantoren van Nederland.

berichten