Wetsvoorstel vader direct gezag bij erkenning kind

Huidige, omslachtige procedure leidt in praktijk tot juridische problemen achteraf

17 MEI 2016, AMSTERDAM
Samenvatting
D66 komt met een wetsvoorstel om ongetrouwde vaders die hun kind erkennen automatisch gezag over het kind te verlenen. Te weinig ouders zijn op de hoogte van de huidige, omslachtige procedure voor het aanvragen van gezag. Veel ongetrouwde stellen hebben dit dan ook niet goed geregeld, zo leert de praktijk. Advocatenkantoor SmeetsGijbels ervaart dat wanneer de ouders uit elkaar gaan, dit kan leiden tot juridische problemen. Zij staan dan ook achter het wetsvoorstel van D66.

Bij ongetrouwde stellen krijgt alleen de moeder automatisch gezag over hun kind, tenzij dit door de ouders anders geregeld wordt. Zijn de ouders getrouwd ten tijde van de geboorte van het kind dan is erkenning niet nodig en hebben beide ouders automatisch het gezag over het kind. Ongehuwde stellen dienen echter eerst bij de gemeente aan te geven dat de vader de juridische ouder is. Vervolgens dient bij de rechtbank gezag worden aangevraagd, zodat de vader kan meebeslissen over de opvoeding en verzorging van het kind. Te weinig ouders zijn op de hoogte van het feit dat dit gezag apart geregeld dient te worden en vergeten dit dus nogal eens.

Een feit is dat steeds meer stellen samenwonen zonder te trouwen. Sinds 2012 worden de meeste eerstgeboren kinderen niet meer in een huwelijk geboren. Ook verschilt de voorlichting per gemeente nogal; veel ouders weten simpelweg niet dat het gezag apart aangevraagd dient te worden en dit dus niet automatisch gebeurd door de erkenning. Met het nieuwe wetsvoorstel wil D66 het onlogische en onpraktische verschil tussen gehuwde en ongehuwde vaders aanpakken.

SmeetsGijbels juicht dit initiatief toe. Het is een goede zaak wanneer zowel de vader als de moeder automatisch het gezag over hun kind krijgen, ongeacht of zij gehuwd zijn of samenwonen. In de praktijk zien zij met regelmaat dat ouders vergeten zijn om het gezag voor de vader aan te vragen. Wanneer de ouders jaren later uit elkaar gaan, weigert de moeder soms om mee te werken aan het verlenen van het gezag aan de vader. Om deze machtsstrijd, waar het kind dikwijls wordt ingezet als speelbal, te voorkomen, staan de advocaten van SmeetsGijbels positief tegen een wetsvoorstel zoals door D66 aangekondigd.

Afbeeldingen
Download PDF
Download PDF
Over SmeetsGijbels

SmeetsGijbels is een succesvol landelijk en internationaal opererend advocatenkantoor gespecialiseerd in familie- en erfrecht en mediation.Vanuit de vestigingen Amsterdam en Rotterdam bedienen de gedreven en eveneens in mediation gespecialiseerde partners hun cliënten. Het kantoor staat bekend om haar effectieve, integere en discrete aanpak van complexe zaken. De partners van SmeetsGijbels hebben met elkaar gemeen dat zij persoonlijk tot het uiterste gedreven zijn om de belangen van hun cliënten zo optimaal mogelijk te behartigen. Met een indrukwekkende staat van dienst en in de wetenschap dat de partners van SmeetsGijbels altijd elkaars expertise kunnen aanwenden om tot de gewenste resultaten te komen, wordt dit kantoor dan ook met recht beschouwd als een van de beste familie-en erfrechtkantoren van Nederland.

berichten