50/50 verdeling in co-ouderschap doet kind vaak tekort

Bij echtscheidingsprocedure meer aandacht nodig voor goed evenwicht in omgang met kinderen

08 SEPTEMBER 2016, AMSTERDAM
Samenvatting
In de zoektocht naar een evenwichtige verdeling in het contact met de kinderen houden ouders tijdens de echtscheidingsprocedure nog te vaak vast aan een 50/50 verdeling. Veel ouders willen na een echtscheiding de omgangsregeling zo gelijkwaardig mogelijk inrichten; de helft van de tijd bij papa, de helft van de tijd bij mama. Toch is deze ogenschijnlijk eerlijke verdeling in veel gevallen niet de beste uitkomst voor het kind. “Maar..” – zo stelt het in familierecht gespecialiseerde advocatenkantoor SmeetsGijbels, met ruim 4.000 echtscheidingsdossiers in de afgelopen tien jaar een prominente speler in het Nederlandse topsegment – “gelijkwaardig ouderschap is niet hetzelfde als gelijk ouderschap.”

Dag van de Scheiding
Tijdens de Dag van de Scheiding op vrijdag 9 september a.s. wordt stilgestaan bij het feit dat de zorg voor de kinderen na een scheiding steeds vaker door beide ouders wordt gedeeld. Sinds 2009 is gelijkwaardig ouderschap zelfs als uitgangspunt in de wet opgenomen. Anno 2016 denken nog veel scheidende ouders dat deze wet inhoudt dat zij automatisch recht hebben op de helft van de tijd van het kind. Dit gaat echter niet in alle gevallen op.

Een voorbeeld ter illustratie
Omdat de vader meer dan fulltime werkt wordt een kind hoofdzakelijk door de moeder opgevoed. Het kind ziet de vader dus ’s ochtends voordat vader naar werk gaat, ’s avonds als de vader weer thuiskomt en in het weekend. Aangezien het kind gewend is om de moeder vaker te zien dan de vader is een gelijke omgangsregeling dus niet altijd in het belang van het kind. Het kind ziet de vader ineens een stuk vaker dan in de situatie voor de scheiding. Indien het kind na de scheiding bij de moeder blijft wonen, zal het kind de vader weer een stuk minder zien dan voorheen. Het ‘inhalen’ van deze tijd met het kind wordt door de vader waarschijnlijk als positief gezien maar kan door het kind anders worden ervaren.

Bij scheiding meer oog voor de belangen van het kind
Ouders zijn tijdens echtscheidingsprocedures vaak gefocust op een voor hun gevoel zo eerlijk mogelijke omgangsregeling met het kind, zelfs zo zeer dat het belang van het kind naar de achtergrond verdwijnt. Paul de Gier, partner bij SmeetsGijbels, vraagt zich terecht af: “En de kinderen dan? Vaak is het voor het kind fijner om de omgangsregeling te laten aansluiten bij de oude situatie in plaats van een 50/50 verdeling tussen beide ouders.” Aangezien iedere scheiding maatwerk vergt is het dan ook niet verstandig om automatisch over te gaan naar de 50/50 verdeling, maar om voldoende tijd en aandacht te besteden aan de zoektocht naar een nieuw evenwicht. De Gier: “Gelijkwaardig staat dus niet altijd voor een gelijke verdeling van de tijd die het kind bij elke ouder doorbrengt.”

Afbeeldingen
Download PDF
Download PDF
Over SmeetsGijbels

SmeetsGijbels is een succesvol landelijk en internationaal opererend advocatenkantoor gespecialiseerd in familie- en erfrecht en mediation.Vanuit de vestigingen Amsterdam en Rotterdam bedienen de gedreven en eveneens in mediation gespecialiseerde partners hun cliënten. Het kantoor staat bekend om haar effectieve, integere en discrete aanpak van complexe zaken. De partners van SmeetsGijbels hebben met elkaar gemeen dat zij persoonlijk tot het uiterste gedreven zijn om de belangen van hun cliënten zo optimaal mogelijk te behartigen. Met een indrukwekkende staat van dienst en in de wetenschap dat de partners van SmeetsGijbels altijd elkaars expertise kunnen aanwenden om tot de gewenste resultaten te komen, wordt dit kantoor dan ook met recht beschouwd als een van de beste familie-en erfrechtkantoren van Nederland.

berichten