Wetsvoorstel vader direct gezag bij erkenning kind

Nederland maakt eindelijk inhaalslag - koppeling gezag aan erkenning - belangen van kinderen geboren buiten huwelijk beter gewaarborgd

16 NOVEMBER 2016, AMSTERDAM / ROTTERDAM
Samenvatting
Lang verwacht en nu eindelijk gekomen: D66 trekt samen op met de VVD in hun wetsvoorstel om ongetrouwde vaders die hun kind erkennen automatisch gezag over het kind te verlenen. Te weinig ouders zijn op de hoogte van de huidige, omslachtige procedure voor het aanvragen van gezag. Veel ongetrouwde stellen hebben dit dan ook niet goed geregeld, zo leert de praktijk. Advocatenkantoor SmeetsGijbels ervaart dat wanneer de ouders uit elkaar gaan, dit kan leiden tot juridische problemen. Zij staan dan ook achter het wetsvoorstel van D66 en de VVD.

Geen automatisch gezag nu bij ongetrouwde stellen - achterhaald

Bij ongetrouwde stellen krijgt alleen de moeder automatisch gezag over hun kind, tenzij dit door de ouders anders geregeld wordt. Zijn de ouders getrouwd ten tijde van de geboorte van het kind dan is erkenning niet nodig en hebben beide ouders automatisch het gezag over het kind. Ongehuwde stellen dienen echter eerst bij de gemeenten aan te geven dat de vader de juridische ouder is. Vervolgens dient bij de rechtbank gezag worden aangevraagd, zodat de vader kan meebeslissen over de opvoeding en verzorging van het kind.

Te weinig ouders zijn op de hoogte van het feit dat dit gezag apart geregeld dient te worden en vergeten dit dus nogal eens. Dit terwijl steeds meer stellen samenwonen zonder te trouwen. De huidige regeling sluit dus niet meer aan op de realiteit dat de meeste eerstgeborenen kinderen niet meer in een huwelijk of geregistreerd partnerschap worden geboren.

Voorlichting gemeenten schiet te kort

Ook verschilt het per gemeente nogal; veel ouders weten simpelweg niet dat het gezag apart aangevraagd dient te worden en dat dit dus niet automatisch gebeurd door de erkenning. Met het wetsvoorstel van D66 en de VVD wordt dit onlogische en onpraktische verschil tussen gehuwde en ongehuwde vaders aangepakt.

SmeetsGijbels juicht dit initiatief toe. Het is een goede zaak wanneer zowel de vader als de moeder automatisch het gezag over hun kind krijgen, ongeacht of zij gehuwd zijn of samenwonen.

Machtstrijd met kind dat de dupe is

In de praktijk zien zij met regelmaat dat ouders vergeten zijn om het gezag voor de vader aan te vragen en jaren later uit elkaar gaan, de moeder weigert om mee te werken aan het verlenen van het gezag aan de vader. Vervolgens kunnen ingrijpende beslissingen worden genomen over een kind zonder dat de vader daar invloed op heeft. Denk daarbij aan verhuizing van moeder en kind zelfs naar het buitenland, zonder dat dat de vader daar in juridische zin op dat moment wat aan kan doen. Denk voorts aan geschillen over schoolkeuze en medische behandelingen. Om deze machtsstrijd, waar het kind dikwijls wordt ingezet als speelbal te voorkomen, staan de advocaten van SmeetsGijbels positief tegen dit wetsvoorstel, zoals inmiddels ingediend.

Belang van het kind - Nederland loopt achter

De belangen van kinderen geboren uit niet huwelijkse relaties worden als het wetsvoorstel van D66 en de VVD wordt aangenomen, beter gewaarborgd. Dat is in overeenstemming met internationale verdragen waarbij het belang van het kind altijd een eerste afweging dient te zijn.

Hiermee lopen we ook eindelijk in de pas met de meeste andere Europese landen, waar vaders vaak direct medegezag krijgen als zij op de geboorte akte vermeld worden, ongeacht of zij gehuwd dan wel samenwonend zijn.

Bewijs gezag beter door aangepast register

Bijkomend voordeel van deze wet zou tenslotte zijn dat als het wetsvoorstel wordt overgenomen ook het gezagsregister anders wordt ingericht. Zo kan een ouder voortaan laten aantekenen in het register wanneer men alleen het gezag uitoefent. Dit levert in de huidige situatie nog wel eens problemen op als men als alleenstaand ouder reist met een kind naar het buitenland en moet aantonen dat er geen toestemming nodig is van de andere ouder. Wordt het wetsvoorstel aangenomen kan de gezagspositie van kinderen eenvoudiger worden aangetoond.

Overgangsrecht

Het automatisme van gezamenlijk gezag na erkenning zal alleen gelden voor nieuwe situaties. Voor kinderen die zijn erkend voor inwerking treden van de wet, geldt dus nog steeds de huidige omslachtige procedure, helaas, volgens dit wetsvoorstel.
Download PDF
Download PDF
Over SmeetsGijbels

SmeetsGijbels is een succesvol landelijk en internationaal opererend advocatenkantoor gespecialiseerd in familie- en erfrecht en mediation.Vanuit de vestigingen Amsterdam en Rotterdam bedienen de gedreven en eveneens in mediation gespecialiseerde partners hun cliënten. Het kantoor staat bekend om haar effectieve, integere en discrete aanpak van complexe zaken. De partners van SmeetsGijbels hebben met elkaar gemeen dat zij persoonlijk tot het uiterste gedreven zijn om de belangen van hun cliënten zo optimaal mogelijk te behartigen. Met een indrukwekkende staat van dienst en in de wetenschap dat de partners van SmeetsGijbels altijd elkaars expertise kunnen aanwenden om tot de gewenste resultaten te komen, wordt dit kantoor dan ook met recht beschouwd als een van de beste familie-en erfrechtkantoren van Nederland.

berichten