Samenlevingsovereenkomst? Vergeet de alimentatie niet!

Partneralimentatie niet standaard in samenlevingsovereenkomst

04 MEI 2017, AMSTERDAM
Samenvatting
In Nederland leven steeds meer stellen samen zonder dat zij getrouwd zijn. Sommigen hebben afspraken gemaakt en vastgelegd in een samenlevingsovereenkomst, maar vaak is er niets geregeld. In een samenlevingsovereenkomst kunnen de partners bijvoorbeeld ieders financiële rechten en plichten vastleggen. Zelden wordt in een samenlevingsovereenkomst ook een regeling opgenomen over de partner- en kinderalimentatie na het beëindigen van de relatie. Als de partners dan uit elkaar gaan, kunnen zij ongeacht de duur van hun samenwoning dan ook geen aanspraak maken op partneralimentatie. Hierdoor komen veel scheidende samenwoners in een financieel moeilijke situatie.

Alimentatie na huwelijk
Wanneer twee partners zich door het huwelijk in de echt verbinden, ontstaat na een scheiding van rechtswege een alimentatieverplichting voor zover één van de partners niet (volledig) in eigen levensonderhoud kan voorzien. Voor gehuwden is het dus wel in de wet geregeld.

Alimentatie na samenwonen
Een samenlevingsovereenkomst is een ander verhaal, omdat deze gezamenlijk vastgelegde relatievorm in principe niet is gebaseerd op de belofte om voor altijd samen te blijven en voor elkaar te blijven zorgen. Vandaar dat hierin ook zelden afspraken over alimentatie voor partner en kind worden opgenomen. Is één van de partners bijvoorbeeld kostwinner en zorgt de ander voor het huishouden en eventuele kinderen? De thuisblijvende partner komt dan steeds verder van de arbeidsmarkt af te staan, waardoor de kansen op het vinden van een baan op den duur worden verkleind. Dan is het verstandig om afspraken vast te leggen in een samenlevingsovereenkomst. Mocht de relatie dan worden verbroken en daarmee de samenlevingsovereenkomst worden beëindigd, dan heeft de thuisblijvende partner in ieder geval nog recht op partneralimentatie.

Kom niet voor nare verrassingen te staan
Alimentatie voor samenwoners is geen vanzelfsprekendheid. Veel partners denken pas na over de alimentatie als het eigenlijk al te laat is. Zonde, want het tijdig bespreken van alle financiële scenario’s kan een hoop narigheid en geruzie om geld besparen. Beide partners kunnen dan betere keuzes maken tijdens de relatie en worden niet pas na afloop met de gevolgen van deze keuzes geconfronteerd. Als bewust niet wordt gekozen voor een huwelijk of partnerregistratie en alimentatieplicht dus ook niet van rechtswege is geregeld, verdient het dus aanbeveling om goed alle toekomstscenario’s te bespreken met een deskundige en dit vast te leggen in een samenlevingsovereenkomst.

Afbeeldingen
Download PDF
Download PDF
Over SmeetsGijbels

SmeetsGijbels is een succesvol landelijk en internationaal opererend advocatenkantoor gespecialiseerd in familie- en erfrecht en mediation.Vanuit de vestigingen Amsterdam en Rotterdam bedienen de gedreven en eveneens in mediation gespecialiseerde partners hun cliënten. Het kantoor staat bekend om haar effectieve, integere en discrete aanpak van complexe zaken. De partners van SmeetsGijbels hebben met elkaar gemeen dat zij persoonlijk tot het uiterste gedreven zijn om de belangen van hun cliënten zo optimaal mogelijk te behartigen. Met een indrukwekkende staat van dienst en in de wetenschap dat de partners van SmeetsGijbels altijd elkaars expertise kunnen aanwenden om tot de gewenste resultaten te komen, wordt dit kantoor dan ook met recht beschouwd als een van de beste familie-en erfrechtkantoren van Nederland.

berichten